Neel Mittalkumar Patel
Shrey Dhavalbhai Thakkar
Aviral Dubey
Hemish Kumar Pandya
Afza Rizwan
Aishwarya Ganeshbabu
Asmita Prasad
Darshil Kumar
Hemish Kumar Pandya
Jeevan Vikrant
Krutarth Bhupendra
Rayyan Sidheek Al-Akbar
Ritish Velayutham
Shravani Vivek Narkhede
Syed Suhail
Tawhidul Alam Chowdhury
 Tuhin Mizan
Utkarsh Himatbhai Khimani
Amna Fathima
Kotharu Hari Vishal
Rishit Somayaji
Rochelle Wilson D Souza